We’re a creative group with an obsession for detail.

Thank you for coming to our community. Join in on the discussion about Property, LifeStyle, and everything creative.

Chơi Game nuôi mèo CATIZEN trên Telegram nhận Aidrop

Discussion in 'Kuala Lumpur New Development' started by buyfbviewsdotcom, Mar 23, 2024.

 1. Game nuôi mèo Catizen Telegram. Game mới ra mắt đã cơ hơn 700 nghìn người chơi, Catizen hứa hẹn sẽ là con Top đầu trên hệ sinh thái TON.

  Mèo có thể xếp chồng lên nhau để nâng cấp. Dev dự án thông báo 35% số token từ các dự án trong tương lai sẽ được phân phối cho người chơi.

  Chơi ngay: https://t.me/catizenbot?start=rp_1183675

  Tip chơi #Catizen hiệu quả:
  1. Nên mua gói auto (Tự động ghép mèo, nhận air...) để đua top. Aidrop có thể phân theo thứ hạng.
  2. Fish nên dùng để nâng cấp mèo. Hạn chế câu cá
  3. Checkin hàng ngày.

  ℹ️ Nhóm hỗ trợ: https://t.me/CatizenAIVN

  [​IMG]
   

Share This Page